Highlight : Chờ ít phút nữa nhé - Hiep 1 : - Hiep 2